ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Επιδιώκεται η προώθηση 130 ατόμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην απασχόληση με την ίδρυση/επέκταση της δικής τους επιχείρησης, με την πρόσληψή τους σε επιχείρηση ή με την ένταξής τους σε άλλα προγράμματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις Δικτύωσης, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Πληροφόρησης καθώς και δράσεις Επιμόρφωσης - Κατάρτισης σε τομείς με αναπτυξιακές προοπτικές όπως:

  1. ανακύκλωση
  2. πράσινες υποδομές που συνδέονται με ενεργειακές πηγές (φωτοβολταϊκά, ηλιακή ενέργεια, βιοαέριο, βιοκαύσιμα, γεωθερμία)

WORKHOPS  5  ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΞΗ  "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"
1ο  WORKSHOP - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1o  WORKSHOP - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1o  WORKSHOP - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2o  WORKSHOP - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2o  WORKSHOP - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2o  WORKSHOP - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3o  WORKSHOP - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3o  WORKSHOP - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
3o  WORKSHOP - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4o  WORKSHOP - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
4o  WORKSHOP - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4o WORKSHOP - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5o  WORKSHOP - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5o  WORKSHOP- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5o  WORKSHOP- ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ