ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Γ.Ε.ΜΗ - Υ.Μ.Σ.
Υπηρεσία Μίας Στάσης ( Υ.Μ.Σ. )

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ για τη σύσταση εταιρειών
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση χρειασθείτε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΜΣ του Β.Ε.Θ.
Αριστοτέλους 27 (3ος όρ.) – 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310272502, 2310241158, Fax: 2310232667 και E-mail:
mit@veth.gov.gr