ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιμελητήριο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ
Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προφίλ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου [ΝΠΔΔ].
Οργανωτική Δομή
Δράσεις
Πιστοποιήσεις
Ανά σελίδα