ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Έργα
Συνεργασία ΒΕΘ με ΚΕΚ για τα προγράμματα ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ έτους 2015
Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2015 11:01:28
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της προσπάθειας του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – μελών του συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος «Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)», σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό 55119/8.7.2015 του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 11:14:12
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ανά σελίδα