ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιμελητήριο
Οργανωτική Δομή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ,Αναπληρωτής Διευθυντής
Τηλ.:  2310277733  &  E-mail:  director@veth.gov.gr


ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΑΝΗ ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τηλ.:  2310267464  &  Ε-mail :  info@veth.gov.gr


ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, Γ.Ε.ΜΗ., ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τηλ.:  2310272502 & 2310277500  &   E-mail :  mit@veth.gov.gr


ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΡΑΒΙΔΟΥ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τηλ.:  2310241383  &  E-mail :  sme-industry@veth.gov.gr