ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2012
ΒΕΘ: Εξακόσιες είκοσι επτά βιοτεχνίες έβαλαν λουκέτο μέσα τρεις μήνες
Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2012


Μάλιστα από το σύνολο των 627 επιχειρήσεων –μελών του ΒΕΘ που έπαυσαν να λειτουργούν, 412 κρίθηκαν ασύμφορες, αριθμός αυξημένος κατά 14,7% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2011 οπότε ήταν 359.

Την ίδια ώρα, η απροθυμία για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εμφανής καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2012 έκαναν εγγραφή στα μητρώα του ΒΕΘ 200 επιχειρήσεις έναντι 232 το αντίστοιχο περσινό διάστημα καταγράφοντας μείωση κατά 13,7%.  
 
Περισσότερο ευάλωτες στην κρίση οι Ατομικές Επιχειρήσεις

Η κλειδωνιά του λουκέτου ήχησε για 490 Ατομικές Επιχειρήσεις κατά το εξεταζόμενο διάστημα αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι περισσότερο… επιρρεπείς στις συνέπειες των οικονομικών δυσκολιών. Ρολά κατέβασαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 100 Ομόρρυθμες, 14 Ετερόρρυθμες, 9 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, 4 Μονοπρόσωπες ΕΠΕ, 9 Ανώνυμες Εταιρείες και 1 συνεταιρισμός.

Οι περισσότερες διαγραφές καταγράφηκαν τον Ιανουάριο (265) και έπονται ο Μάρτιος με 193 διαγραφές και ο Φεβρουάριος με 169.  

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που κατέβασαν ρολά 412 κρίθηκαν ασύμφορες   ενώ 5 έκαναν αλλαγή δραστηριότητας, 6 επιμελητηριακής περιφέρειας, 1 επωνυμίας, 11 νομικής μορφής, 5 οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, 3 σε καταγγελία, 81 σε λύση , 6 σε πτώχευση, 2 σε συγχώνευση και 95 σε συνταξιοδότηση.

Εκατόν εβδομήντα οκτώ οι νέες επιχειρήσεις

Εκατόν τριάντα τέσσερις Ατομικές Επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με τις Ομόρρυθμες (41) να ακολουθούν και τις  Ετερόρρυθμες (8), τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (6), τις Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (7) και τις Ανώνυμες Εταιρείες (4) να έπονται. Οι περισσότερες εγγραφές πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο (71) και ακολουθούν ο Ιανουάριος με 66 και ο Μάρτιος με 63. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που έκαναν εγγραφή 178 είναι νέες επιχειρήσεις (το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 213), 10 έκαναν επανέναρξη, 8 αλλαγή νομικής μορφής, 2 επιμελητηριακής περιφέρειας και 2 αντικειμένου.