ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2012
Ευκαιρία για ανάπτυξη ζητά από τον πρωθυπουργό το ΒΕΘ
Ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2012


«Η χώρα χρειάζεται μία ευκαιρία για ανάπτυξη, μία ευκαιρία για να σταθεί στα πόδια της και να παύσει να αποτελεί τον παρία της ΕΕ. Μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον που βιώνουμε γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού, παραγωγικού και κυρίως εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου για το κράτος και τις επιχειρήσεις. Στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται ο ιδιωτικός τομέας και δη οι ΜμΕ μπορούν και πρέπει να αναλάβουν κεντρικό ρόλο. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι να επιβιώσουν. Χρειάζονται οξυγόνο. Χρειάζονται ρευστότητα, την οποία η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει» σημείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ προτείνοντας μάλιστα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, τη δημιουργία ενός νέου τύπου επιταγών, εγγυημένων, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ η πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου θα είναι το βαρόμετρο για το ύψος των επιταγών που, προτείνεται, να εκδίδονται με την εγγύηση των τραπεζών. Όπως αναφέρεται πάντως και στο υπόμνημα εκείνο που προέχει είναι η πλήρης αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος, με στόχο τη δημιουργία δύο ισχυρών τραπεζικών πυλώνων (ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού). Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να απαλλαχθούν, νομοθετικά, από την υποχρέωση κάλυψης των κρατικών ελλειμμάτων και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας στις επιχειρήσεις, με ικανοποιητικούς όρους. Στο υπόμνημα του το ΒΕΘ, μεταξύ άλλων, ζητά: • Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις (στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση της πολυνομίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών). • Επίλυση του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά στην είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ. Είναι τεράστιος ο αριθμός των επιχειρήσεων που καλούνται να αποδώσουν ΦΠΑ, που δεν έχουν εισπράξει. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, προωθώντας ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει την κατάργηση των κυρώσεων προς τους επιχειρηματίες που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπράξει ΦΠΑ που το κράτος τους καλεί να καταβάλλουν. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όταν το κράτος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης να γίνει ταχύτατα η εξόφληση των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ» υπογραμμίζεται στο υπόμνημα. • Ανακούφιση όλων των επιχειρηματιών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα. Το ΒΕΘ προτείνει τη διατήρηση του δικαιώματος ιατρικής περίθαλψης, τουλάχιστον για δύο χρόνια, για τους βιοτέχνες που οφείλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ. • Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποκρατικοποιήσεις και υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. • Δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος που δεν θα βάζει στο στόχαστρο του μόνον τους συνήθεις υπόπτους, αλλά αυτούς που εκ συστήματος φοροδιαφεύγουν. • Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο 15%, μείωση της υπερβολικής επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φοροελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του συστήματος, πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, μείωση της γραφειοκρατίας, καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών. • Εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, χωρίς άλλες αναβολές Τέλος στο υπόμνημα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια. «Τα επιμελητήρια, με το δεδομένο της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας, έχουν όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν στο παραμικρό τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού δεν επιχορηγούνται από αυτόν. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των επιμελητηρίων, προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών προς τα μέλη τους και την επιχειρηματική κοινότητα ευρύτερα» επισημαίνεται στο εν λόγω υπόμνημα.