ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2012
Σεμινάρια ΒΕΘ για τα προγράμματα ΟΑΕΔ (1-25) έτους 2012
Ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2012


Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους στοχεύει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιήσει σεμινάρια κατάρτισης των επιχειρήσεων – μελών του, καθώς και των εργαζόμενων σε αυτές.

Στόχος των σεμιναρίων, μεταξύ άλλων, είναι η προσαρμογή των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με πιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Β.129800/23.08.2012 Εγκύκλιο του ΟΕΑΔ- Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ( Α3) – Γραφείο ΛΑΕΚ.

Το ΒΕΘ καλεί τα πιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης, τα οποία ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Επιμελητήριο στον τομέα αυτό, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών – Στατιστικής – Ερευνών & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, (Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, τηλ: 2310-241383, fax:2310232667.