ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2013
ΒΕΘ προς Ράιχενμπαχ: Απαιτούνται πρακτικά και εφαρμόσιμα μέτρα για την οικονομία
Ημερομηνία: 6 Φεβρουαρίου 2013 13:12:42


Στις τεράστιες θυσίες, στις οποίες έχει υποβληθεί τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός και ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα, να έχει επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας, αναφέρεται το υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χορστ Ράιχενμπαχ.
 
Το υπόμνημα κατατέθηκε από τον κ. Παπαδόπουλο στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε ο κ. Ράιχενμπαχ με τους προέδρους των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Ο φαύλος κύκλος της υπερφορολόγησης, της ύφεσης, της ανεργίας συνεχίζεται, συσσωρεύοντας επιχειρηματικά συντρίμμια και κοινωνική εξαθλίωση, χωρίς ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ο επιχειρηματικός κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι χωρίς πραγματική βούληση για την ανάπτυξη της χώρας και χωρίς μέτρα που θα ενισχύουν την πραγματική οικονομία, μεταστροφή προς το θετικότερο δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, ο κύκλος της διαρκούς ύφεσης θα είναι επαναλαμβανόμενος με θύματα μόνον επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισημαίνοντας ότι «απαιτείται ένα νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής, χωρίς οριζόντιες πολιτικές λιτότητα με έμφαση στην ανάπτυξη, μέσα από πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα».
 
Ιδιαίτερη μνεία στο υπόμνημα του ΒΕΘ γίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
-Θεσμοθέτηση του συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις επιχειρήσεις.
-Επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
-Ολοκλήρωση του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Άμεση σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει το ΕΣΠΑ, ζωτικής σημασίας ζήτημα για την μικρομεσαία επιχειρηματική κοινότητα.
-Πλήρης αναδιοργάνωση του τραπεζικού μας συστήματος, με στόχο τη δημιουργία δύο ισχυρών τραπεζικών πυλώνων (ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού). Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να απαλλαχθούν, νομοθετικά, από την υποχρέωση κάλυψης των κρατικών ελλειμμάτων και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας στις επιχειρήσεις, με ικανοποιητικούς όρους.
-Επιτάχυνση του επαναπατρισμού των κεφαλαίων, που μπορούν να δώσουν οξυγόνο στην οικονομία.

Φορολογία
«Η φορολογία είναι ένα πεδίο στο οποίο δοκιμάζεται η ικανότητα του κράτους να διασφαλίσει κανόνες ισονομίας, δικαιοσύνης και ισότιμης συνεισφοράς στα δημόσια οικονομικά. Επιπλέον δοκιμάζεται η ικανότητα του κράτους να ενθαρρύνει την παραγωγή εθνικού πλούτου, να στηρίξει την ανάπτυξη και να αξιοποιήσει τους καρπούς της προς όφελος της κοινωνίας» αναφέρεται στο υπόμνημα.
Το ΒΕΘ ζητά:
- Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, που δεν θα ξεπερνά το 20%, ώστε να είναι στοιχειωδώς ανταγωνιστικός σε σύγκριση με γειτονικές χώρες.
- Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα, σε μια περίοδο ασφυκτικά περιορισμένης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.
- Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, με στόχο την τόνωση της ζήτησης και την ανάκαμψη της ψυχολογίας στην αγορά.
- Άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την ανέγερση και αγορά κατοικίας, καθώς και για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες.
-Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως: η ενέργεια, οι εξαγωγές και ο τουρισμός.

Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

Την ανάγκη δημιουργίας Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ) στις παραμεθόριες περιοχές, με ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν εντός αυτών, επισημαίνει το ΒΕΘ. Για τις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν κίνητρα εγκατάστασης και συγκεκριμένα:
-Μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις εντός ΕΟΖ, κάτω του 10% σε σχέση με το 20% που ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια.
- Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.
- Οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν και θα δραστηριοποιηθούν εντός των ΕΟΖ θα πρέπει να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πλεονεκτημάτων για τις τοπικές κοινωνίες.

Απλουστεύσεις διαδικασιών

 
Για ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων κάνει λόγο το ΒΕΘ που προτείνει:
-Απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη επιχειρήσεων
-Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την οικονομία και την απασχόληση.
-Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για το άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων.
- Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ώστε η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες.
-Εφαρμογή ρυθμιστικών πλαισίων που καθορίζουν με σαφήνεια τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές χρήσης γης.
-Μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν την αδειοδότηση σημαντικών επενδύσεων.