ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2013
Διαδικτυακή ενίσχυση της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία από το ΒΕΘ
Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2013 14:17:05


Στην ενίσχυση της διασυνοριακής εκπαίδευσης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στοχεύει η νεόκοπη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-learning platform) που απέκτησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Μέσω της νεωτεριστικής πλατφόρμας του ΒΕΘ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν πώς να δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα ή εργαλεία προβολής της επιχείρησής τους (π.χ. καρτ βιζίτ, μπροσούρες, αφίσες κ.α.).

Η πλατφόρμα, που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, αποτελεί ένα ακόμη χρηστικό εργαλείο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας" που είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας "Ελλάδα -Βουλγαρία 2007-2013".

Σκοπός της πλατφόρμας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο διήμερου συνεδρίου που διοργάνωσε το ΒΕΘ για τα αποτελέσματα του έργου, είναι η ενδυνάμωση της διασυνοριακής εκπαίδευσης ανάμεσα στις περιοχές όλων των ενδιαφερομένων για θέματα σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ως εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, που είναι επικεφαλής, συμμετέχουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η βουλγαρική Ένωση Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 
«Στόχος του έργου» όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του «είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η τόνωση του αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής περιοχής παρέμβασης, μέσω της δημιουργίας των απαραίτητων δομών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο περιοχών».

Τέσσερις πλατφόρμες στην υπηρεσία των βιοτεχνών

Στο πλαίσιο του προγράμματος όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος «αναπτύχθηκαν τέσσερις ηλεκτρονικές πλατφόρμες η καθεμία από τις οποίες, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην καλύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αναβάθμιση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της διασυνοριακής επιχειρηματικής κοινότητας».

Συγκεκριμένα πρόκειται για:
-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-recruitment platform) που παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης των επιχειρήσεων - μελών του ΒΕΘ και των εν δυνάμει εργαζομένων σε αυτές, συνεισφέροντας στη μείωση της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας.

-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Επιχειρήσεων (e-business networking platform). Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους προφίλ, καθώς και τα προϊόντα - υπηρεσίες που διαθέτουν στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα και αποτελεσματικά συνεργάτες άμεσου ενδιαφέροντος αλλά και να απευθυνθούν σε δυνητικούς πελάτες.

-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηματία (e-ombudsman) που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον διαμεσολαβητή μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Βουλγαρία με την κατά τόπους δημόσια διοίκηση είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο.

και

-την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning platform).

90 εκατ. ευρώ για την Κ. Μακεδονία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν μία σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Πιο συγκεκριμένα ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), που είναι ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, Σπύρος Σκοτίδας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών’, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία το κονδύλιο που προβλέπεται είναι τα 90 εκατ. ευρώ». Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι τις 10 Μαΐου.

Στα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν με επιτυχία σε εκθέσεις αναφέρθηκε η διευθύντρια του Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών Χριστίνα Κολωνιάρη, ενώ ο Παναγιώτης Καρανάσιος της εταιρείας Π. Καρανάσιος - Γ.Βαρσάμη & Συνεργάτες μίλησε για το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων αλλά και τις νέες αρμοδιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν τα επιμελητήρια ως νέοι φορείς έκδοσης αδειών λειτουργίας για επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης.