ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2015
Επτά προτάσεις του ΒΕΘ εν όψει του νέου αναπτυξιακού νόμου
Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2015 10:56:40


Δέσμη επτά προτάσεων προκειμένου ο νέος αναπτυξιακός νόμος να αποτελέσει το εργαλείο προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, απέστειλε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προς τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη, μέσω σχετικής επιστολής.
 
Μάλιστα οι εν λόγω προτάσεις συζητήθηκαν στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του ΒΕΘ, κατά τη διάρκεια του οποίου επισημάνθηκε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τις επενδύσεις και γενικότερα την επιχειρηματικότητα.
 
«Η ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, εν μέσω μάλιστα του αρνητικού επενδυτικού και ευρύτερα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η συγκυρία επιβάλλει συνεργασία και προτάσεις ουσιαστικές προκειμένου ο νέος αναπτυξιακός νόμος να λειτουργήσει εποικοδομητικά. Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μία σειρά μέτρων, ούτως ώστε ο νέος αναπτυξιακός να αποτελέσει το υπόβαθρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και το μεταίχμιο για την στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη» σχολίασε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα το ΒΕΘ προτείνει:

1. Ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν και συνεπώς να ολοκληρωθούν

Να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους, εφόσον αξιολογηθεί από την επαφή με τους φορείς των επενδύσεων ποια επενδυτικά σχέδια είναι βιώσιμα, ποια μπορεί να είναι κερδοφόρα και η ενίσχυση να γίνει μέσω μεγαλύτερων φοροαπαλλαγών, καθώς και να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω του «πακέτου Γιουνκέρ».

2. Επαναλειτουργία μονάδων που έχουν παύσει την δραστηριότητά τους
 
Είναι γνωστό ότι έχουν κλείσει αλλά και καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες εγκαταλείποντας, στην τύχη τους, τα κτίρια, στα οποία στεγάζονταν σε ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. αλλά και σε άλλες περιοχές.

Την ίδια ώρα οι τράπεζες, στις οποίες είναι ενεχυριασμένα είτε καθυστερούν πάρα πολύ να τα διαθέσουν προς πώληση, είτε όταν τα διαθέτουν, διαμορφώνουν ένα τίμημα πώλησης αντίστοιχο με την απαίτηση του δανείου τους, μη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία του ακινήτου αλλά και την πραγματική αγοραστική δύναμη των ενδιαφερομένων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η καθημερινή απογύμνωση των βιοτεχνικών κτιρίων – από διάφορους επιτήδειους – από βιομηχανικό και λοιπό εξοπλισμό. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα κτίρια μετατρέπονται σε φαντάσματα χωρίς πλέον κανένα ενδιαφέρον για αξιοποίηση από κανέναν με οποιοδήποτε τίμημα.
 
Η πολιτεία, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την πραγματικότητα, θα πρέπει με το νέο αναπτυξιακό νόμο να δίνει τη δυνατότητα τα κτίρια αυτά πολύ σύντομα να πωλούνται σε λογικές τιμές σε ενδιαφερόμενους βιοτέχνες ιδιαίτερα μικρούς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο με χαμηλότοκα δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ.
 
3. Ενίσχυση επενδυτών και επενδυτικών σχεδίων που αφορούν συμμετοχή/εξαγορά επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά σε πτώχευση

Να ενισχύονται επενδυτές και επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη συμμετοχή/εξαγορά επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά σε πτώχευση, αλλά με το κατάλληλο μάνατζμεντ μπορούν να γίνουν βιώσιμες, λόγω του εξοπλισμού και των παραγγελιών που μπορεί να διαθέτουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασωθεί μέρος του παραγωγικού δυναμικού και θέσεις εργασίας, να καλυφθεί εν μέρει το πρόβλημα χρηματοδότησης λόγω των αδυναμιών του τραπεζικού συστήματος, αλλά και να μειωθούν τα δάνεια σε καθυστέρηση, αφού ο νέος επενδυτής θα αναλάβει πιθανόν και ένα μέρος των χρεών των υπό πτώχευση εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων.

4. Προτεραιότητα εντάξεων και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επενδύσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγωγών

Ανάδειξη δυναμικών εξωστρεφών οικονομικών τομέων με προτεραιότητα στην αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών και προϊόντων, για τους οποίους θα ισχύουν πρόσθετα φορολογικά και άλλα κίνητρα επενδύσεων.

5. Νέα κίνητρα ενισχύσεων – Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας
 
-Εκτός από τα ήδη γνωστά κίνητρα (φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ) ως καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί και η δημιουργία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) για επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων με την προοπτική μετά από 3-4 χρόνια το κεφάλαιο και τα κέρδη να επενδύονται σε άλλο κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας. - Η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ θα διευκόλυνε τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας, παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα διάθεσης σημαντικών πόρων στην ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας. - Να δοθούν κίνητρα δημιουργίας θέσεων εργασίας στους τόπους παραγωγής των προϊόντων, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και όσων έχουν καταρτισθεί μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθηση 6. Απλούστευση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ. για την υποβολή αλλά και την παρακολούθηση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιοριστούν στα τελείως απαραίτητα. 7. Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και επίσπευση διαδικασιών που συνδέονται με την υλοποίησή τους (έλεγχος, αδειοδοτήσεις, κ.α.) Η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και η επίσπευση των διαδικασιών συνδεδεμένων με τις επενδύσεις συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς και στην ομαλή ολοκλήρωση της επένδυση.