ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2015
Τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κολωνίας
Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2015 10:52:02


Πράξη το αρχαίο ρητό ‘η ισχύς εν τη ενώσει’ επιχειρούν να κάνουν τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κολωνίας.

Στην πρόσφατη επίσκεψη στην Κολωνία, αντιπροσωπειών του Εμπορικού κα Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με την πολύτιμη συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και ειδικότερα του Συντονιστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης τέθηκαν οι βάσεις για την οικοδόμηση συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της γερμανικής πόλης.

Αιχμή του δόρατος της συνεργασίας αποτελεί η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, πεδίο στο οποίο τα γερμανικά επιμελητήρια έχουν βαθιά τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας υπέγραψαν σύμφωνο προθέσεων που αφορά στη:

-συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση βάσει ενός δυαδικού συστήματος εκπαίδευσης

-συνεργασία στο πεδίο επιμόρφωσης και κατάρτισης
 
- ανταλλαγή εμπειριών

Παράλληλα θα υπάρξει και συνεργασία πάνω σε προγράμματα όπως π.χ. ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση. Τα συνεργαζόμενα επιμελητήρια θα συστήσουν ομάδα εργασίας, προκειμένου μέσα στο επόμενο διάστημα να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα κοινών δραστηριοτήτων.

Ο θεσμός της δυαδικότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σημασία της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης… ανακαλύπτουν, τα τελευταία χρόνια, ξανά επιχειρήσεις και εργοδοτικοί φορείς στην Ελλάδα ανατρέχοντας στα ευρωπαϊκά συστήματα του αποκαλούμενου «δυαδικού συστήματος», μια μορφή του οποίου αποτελούν οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Σε αντίθεση με τις επαγγελματικές σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα, το γερμανικό δυαδικό επαγγελματικό σύστημα είναι σαφώς προσανατολισμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η συνεχής και στενή συνεργασία των αρμόδιων στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση με τα επιμελητήρια.

Ο θεσμός της δυαδικότητας αφορά στη μάθηση στη σχολή, η οποία εναλλάσσεται με τη μάθηση στην επιχείρηση με μία δοσολογία, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα, όπως διαφέρει και η δοσολογία τεχνικών και γενικών μαθημάτων. Σημειώνεται ότι η δυαδική επαγγελματική εκπαίδευση, στην οποία τα γερμανικά επιμελητήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αφορά περί τα 350 διαφορετικά επαγγέλματα.