ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2017
Σύμφωνο συνεργασίας ΒΕΘ-Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελβετίας - Ελλάδας
Ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2017 13:02:17


Τις δυνάμεις τους αποφάσισαν να ενώσουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδας προχωρώντας στην υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας.

Το Σύμφωνο υπογράφηκε στη Ζυρίχη από τον πρόεδρο του ΒΕΘ, Παναγιώτη Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελβετίας - Ελλάδας, Νικόλαο Αγγελιδάκη.

Στο πλαίσιο των καταστατικών των σκοπών και δραστηριοτήτων τους τα δύο επιμελητήρια θα δρομολογήσουν σειρά δράσεων στην ελληνική και ελβετική αγορά με σκοπό την προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

- Ανάπτυξη των αμοιβαίων οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας. Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών σε ζητήματα κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου αλληλένδετα με τους στόχους των δύο επιμελητηρίων.

- Παροχή πληροφοριών, συμβουλών, γνωμοδοτήσεων, μελετών και εκθέσεων για την ελβετική και την ελληνική αγορά και των οικονομιών τους. Το οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδας στο πλαίσιο της φιλίας και συνεργασίας των δύο επιμελητηρίων θα προσφέρει έκπτωση της τάξεως των 500 ευρώ στα μέλη του ΒΕΘ, στην περίπτωση που επιθυμούν να εγγραφούν και στο μητρώο μελών του πρώτου προκειμένου να τύχουν σταθερής, εξειδικευμένης στήριξης και συνδρομής.

- Παροχή στοιχείων για τη διάθεση ή την προμήθεια προϊόντων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στις δύο χώρες.

- Διαμεσολάβηση για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων των δύο χωρών, με σκοπό την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας.

- Διοργάνωση κλαδικών και μεικτών επιχειρηματικών αποστολών στη Ελβετία και την Ελλάδα.

- Διοργάνωση εκθέσεων και συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελβετία και την Ελλάδα.

- Διοργάνωση συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Ελβετία και την Ελλάδα.

- Διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συναντήσεων, ανταλλαγών και κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας σε Ελβετία και Ελλάδα, που ανταποκρίνεται, εξυπηρετεί και εναρμονίζεται με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων.

- Διαμεσολάβηση σε περίπτωση διενέξεων μεταξύ προσώπων συμμετεχόντων στις ελληνο-ελβετικές οικονομικές σχέσεις.

Επιπρόσθετα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδος συμφώνησαν πως για την επιτυχία όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων απαιτείται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των φορέων και δεσμεύονται να τον παρέχουν με κάθε μέσο που διαθέτουν.

Στο πλαίσιο αυτό το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδος θα ενημερώνει εγκαίρως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για το σχεδιασμό οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητές του έτσι ώστε να δίδεται η ευκαιρία στο ΒΕΘ να ενημερώνει επίσης έγκαιρα τα μέλη του σχετικά ώστε αυτά να μπορούν να τις αξιοποιούν, αλλά και για να αποφεύγονται χρονικές και ομοειδείς αλληλοεπικαλύψεις.

Το ΒΕΘ και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδος (Ζυρίχη) θα εργάζονται από κοινού για την οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης θα παρέχει κάθε πληροφορία και ενημέρωση για τον τομέα ευθύνης του, καθώς και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις κοινές ενέργειες.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα αξιολογεί κάθε τέτοια δραστηριότητα ώστε να μπορεί να αποφασίζει και περί της ειδικότερης δικής του θεσμικής συμμετοχής σε αυτήν.

Για την καλύτερη οργάνωση όλων των ανωτέρω κοινών δραστηριοτήτων το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελβετίας - Ελλάδος θα ορίζουν κατά περίπτωση τους εκπροσώπους τους.