ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Δελτία Τύπου 2020
ΒΕΘ: Μέτρα - κλειδιά για τη μετά - κορωνοϊό εποχή
Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2020 16:14:05


Την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, που στο επίκεντρο τους θα έχουν την πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές παρενέργειες που έχει προκαλέσει στην οικονομία ο κορωνοϊός, έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021, επισημαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης.

«H Ελλάδα βίωσε μια βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση. Έχοντας βγει στο ξέφωτο, κινδυνεύει εκ νέου να επιστρέψει στην ύφεση, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα οικονομική κρίση, της οποίας το βάθος και η διάρκεια εξαρτώνται από την επιδημιολογική πορεία που θα έχει ο νέος κορωνοϊός διεθνώς» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας πως «η επόμενη μέρα του Covid-19 απαιτεί εμπεριστατωμένο και εξειδικευμένο σχεδιασμό, με μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σοκ. Η χώρα μας απέδειξε εν μέσω της πανδημίας πως και μπορεί και σχέδιο διαθέτει. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που αποκτήσαμε, όντας μια από τις χώρες που χτυπήθηκε πολύ λιγότερο από τον φονικό ιό, καθώς κυβέρνηση και πολίτες απέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και στοχοθέτηση για μια καλύτερη ημέρα».

Στο πλαίσιο αυτό, εν όψει και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, το ΒΕΘ προτείνει:

-Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με εγγυημένα από το κράτος άτοκα δάνεια και επιδοτήσεις. Τα δάνεια προτείνεται να είναι διάρκειας 10 ετών και στο ύψος του 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων χρήσεων. Η εν λόγω ρευστότητα θα διασφαλίζει τη συνέχεια της δραστηριότητας της επιχείρησης. -Διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το δημόσιο και παράλληλα παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

-Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπάρχουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

-Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ ώστε μέσω των κονδυλίων του να διατεθούν επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους. Δημιουργία προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ, τα οποία θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις στα επενδυτικά τους πλάνα, με απλές διαδικασίες, ανοιχτές προθεσμίες, χωρίς απαιτήσεις απόδειξης της ίδιας συμμετοχής με καταθετικά προϊόντα όπως σήμερα.

-Παράταση των προγραμμάτων που ισχύουν, αλλά και διαδικασία 10 ημερών για την αξιολόγηση και αποπληρωμή των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί, ή θα ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης. Η ιδία συμμετοχή να μπορεί να καλυφθεί και από χαμηλότοκο δανεισμό με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

-Αξιοποίηση κονδυλίων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προς όφελος των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία e-shops και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

-Παράταση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που θα λήξουν ενδεχομένως μετά τις 31 Μαΐου, δηλαδή, μετά τη λήξη του διαστήματος που καλύπτει η νέα ρύθμιση, (προέκυψε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν για τις επιχειρήσεις). Η ρύθμιση δίνει παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιταγών από τους εκδότες τους.

-Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών.

-Απαλλαγή της εισφοράς του 0,60% του Ν. 128/75 για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ σε συνδυασμό με την προχρηματοδότηση εξαγωγών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για αγορά πρώτων υλών, πρόταση, η οποία θα μειώσει τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και θα δώσει ρευστότητα με χαμηλότερο κόστος.

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα Νομικά Πρόσωπα, που σημειωτέον δεν είχαν συμπεριληφθεί στην περσινή μείωση που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση και αφορούσε μόνο τα φυσικά πρόσωπα.

-Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο κρίσιμου κλάδου της ελληνικής οικονομίας, του τουρισμού. Με φορολογικές παρεμβάσεις (μείωση ΦΠΑ στην εστίαση και του φόρου στη διαμονή) και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον δραστική μείωση των ενσήμων που απαιτούνται για τη χορήγηση στους εργαζόμενους του κλάδου, του επιδόματος ανεργίας κατά τους χειμερινούς μήνες. Από την πλευρά τους, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, θα πρέπει να στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγοντας ελληνικά ποιοτικά προϊόντα (πχ. τρόφιμα), που αποτελούν τον αδιάψευστο πρεσβευτή της χώρας μας.

-Αξιοποίηση της συνεπούς και πειθαρχημένης εικόνας που έχει επιδείξει η Ελλάδα, λόγω των έγκαιρων μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη και αποφυγή διάδοσης του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί καμπάνια προώθησης της χώρας μας, των επιχειρήσεων της, ειδικά των εξαγωγικών μεταποιητικών, καθώς και των άριστων ποιοτικά προϊόντων που παράγουν, με ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια αυτών.

-Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας που ξεκίνησε πρέπει να συνεχιστεί δίνοντας βαρύτητα και σε δράσεις εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να σχεδιαστούν εξειδικευμένες δράσεις ψηφιακών εκθέσεων νέας γενιάς καθώς και ψηφιακού εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν σε όποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιθυμούν, είτε δημιουργηθούν σε εθνικό επίπεδο, είτε λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.

«Η πολιτεία σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουν άμεσα με τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όποτε αυτά απαιτούνται» καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.