ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2009
Ανακοίνωση για τη λειτουργία υπηρεσίας μιας στάσης

Έργο του εν λόγω Γραφείου θα είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών  για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων (Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Ετερορρύθμων Εταιριών) κατόπιν εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.
 
Ειδικότερα, στόχος της νέας υπηρεσίας του ΒΕΘ είναι η απαλλαγή των ενδιαφερομένων, που επιθυμούν να ιδρύσουν μια νέα εταιρία, από χρονοβόρες επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες, η επιτάχυνση και η απλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης στη χώρα μας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα μητρώου του ΒΕΘ και στα τηλέφωνα 2310272502, 2310241668.