ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2008
Συμμετοχή του ΒΕΘ στην 13η Διεθνή Έκθεση Indagra

Το ΒΕΘ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων - μελών του θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Indagra, επιδοτώντας την πρώτη τους συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 50% για stand 12τ.μ., τη δεύτερη και τρίτη με ποσοστό 25% για stand αντίστοιχων τμ ενώ για συμμετοχές πέραν των τριών προσφέρεται ειδική προνομιακή τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων του ΒΕΘ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-241383 και 2310-241668.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ