ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2008
Σεμινάρια του ΒΕΘ για τις νέες τεχνολογίες

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με την με αρ. Β149673/15.12.2008 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) - Γραφείο ΛΑΕΚ.

Το ΒΕΘ καλεί τα πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Επιμελητήριο στον τομέα αυτό, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Στατιστικής Μελετών και Έρευνας του Β.Ε.Θ. [Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, τηλ. 2310241158, 2310241668, fax 2310232667].
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ