ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Παράταση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών και υποβολής δηλώσεων

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 84 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010 έχει δοθεί το δικαίωμα για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση 80% επί των προστίμων και προσαυξήσεων και για την υποβολή αρχικών ή  συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα που αποκτήθηκαν έως το 2009, χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.  Η σχετική προθεσμία έληγε  31 Μαΐου 2010