ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Έρευνα για τα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών.

Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωεπιμελητήριο (Eurochambers) διενεργεί σχετική έρευνα στόχος της οποίας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες από τις επιχειρήσεις αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, προκειμένου να προσφέρει επαρκή ενημέρωση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία σχεδιάζουν τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών και παράλληλα, να βελτιώσει την ποιότητα και το περιεχόμενο των προτάσεων τους.

Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην έρευνα παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένα τα σχετικά ερωτηματολόγια το αργότερο έως  26 Ιουνίου 2010 στα γραφεία του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, τμήμα Βιοτεχνικών θεμάτων, e-mail: sme-industry@veth.gov.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ