ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Συμμετοχή ΒΕΘ σε εκθέσεις Β' Εξάμηνο 2010

14η Εμπορική Έκθεση
Αλεξανδρούπολης
23-28.07.2010    
Αλεξανδρούπολη
Δήλωση έως 30 Ιουνίου

Κορινθία 2010                                    
22-26.09.2010    
Κόρινθος
Δήλωση έως 15 Ιουλίου

Διεθνής Έκθεση                                   
Τεχνολογίας &                                                    
Μηχανημάτων
27.09 – 02.10.2010
Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
Δήλωση έως 30 Ιουνίου

10η Πανελλήνια                   
Γενική έκθεση                                     
ΚΡΗΤΗ 2010
27.09 – 03.10.2010
Γούρνες, Ηράκλειο Κρήτης
Δήλωση έως 30 Ιουνίου

10η Εμποροβιοτεχνική                      
Έκθεση Καρδίτσας
08-13.10.2010    
Καρδίτσα
Δήλωση δεν ανακοινώθηκε

Διεθνής Έκθεση INDEX                    
08-11.11.2010    
Ντουμπάϊ, Η.Α.Ε.
Δήλωση έως 20 Ιουνίου

Διεθνής Έκθεση                   
TheBIG 5 SHOW
21-24.11.2010    
Ντουμπάϊ, Η.Α.Ε.
Δήλωση έως 20 Ιουνίου
 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε έκθεση,να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-271708  &  2310-271854, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα[ δήλωση συμμετοχής στο ΒΕΘ] προκειμένου να τους σταλεί η φόρμα συμμετοχής.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β.Ε.Θ.