ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2010 η υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2010, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ..