ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Σεμινάρια του ΒΕΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η ανάγκη των επιχειρηματιών για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, είναι το διάστημα αυτό περισσότερο έντονη και επιβεβλημένη από κάθε άλλη φορά,  καθώς τόσο η τεχνολογία όσο και η πληροφορία αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο σκληρός.
 
Το ΒΕΘ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επιχειρήσεων – μελών του για την δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, υλοποιεί νέο κύκλο σεμιναρίων, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υλοποιώντας στην πράξη την αναγκαία σύνδεση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις παραγωγικές επιχειρήσεις.
 
Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε δύο κύκλους και απευθύνονται σε επιχειρηματίες-μέλη του Β.Ε.Θ., που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών.
 
1.     Αρχές Μάνατζμεντ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -  Α΄Κύκλος
2.    Αρχές Μάρκετινγκ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -   Α΄Κύκλος
3.    Αρχές Μάνατζμεντ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -   Β΄Κύκλος
4.    Αρχές Μάρκετινγκ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -   Β΄Κύκλος
Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων αφορά όσους δεν συμμετείχαν στα περσινά σεμινάρια ανά ενότητα, ενώ ο δεύτερος απευθύνεται σε εκείνους που ολοκλήρωσαν τα περσινά σεμινάρια και σε όσους δύνανται να συμμετέχουν σε αυτά.
 
Κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια 10 ώρες και περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.   Οι διαλέξεις θα γίνονται στο κτήριο του ΒΕΘ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 19.00-21.00.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, φαξ : 2310-232.667 & 2310-281635, email: public@veth.gov.gr, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τους συμμετέχοντες.
 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις δίνονται από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του επιμελητηρίου στα τηλέφωνα : 2310-271708 & 2310-271854 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-