ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2010
Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Β.Ε.Θ.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την  Παρασκευή 1 Απριλίου 2011.
 
             Γνωστοποιείται, επίσης, ότι ο κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων-μελών σε κάθε Τμήμα που καταχωρήθηκαν στα μητρώα μέχρι και την 4 Ιανουαρίου 2011  έχει εκτεθεί στην έδρα του Επιμελητηρίου [Αριστοτέλους, 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη]
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Θ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ