ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Σύνδεση του ΟΠΕ με το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ενέργειες προβολής σε αγορές-στόχους
Σχεδιασμός, πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων συσκευασίας -μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας (ΕΙΣ) το οποίο είναι επιχειρησιακή μονάδα του ΟΠΕ και αποτελεί το μοναδικό διαπιστευμένο (ΕΣΥΔ) εργαστήριο, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕ [για βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα στον κ. Μένο Αγγελάκη, τηλ.: 210 9982120, e-mail: agelakis@hepo.gr, για τρόφιμα β΄ μεταποίησης στην κ. Σάσα Βάγια, τηλ.: 210 9982208, e-mail: vaya@hepo.gr, για επιχειρηματικές αποστολές στην κ. Εύα Μίλικ, τηλ.: 210 9982131, e-mail: milik@hepo.gr και για το  Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (ΕΙΣ) στον κ. Μανώλη Δανιήλ, τηλ.: 210 9982321, e-mail: daniil@hepo.gr