ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διεξάγεται έρευνα προϊόντων και υπηρεσιών με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά με στόχο την αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή ‘πράσινων’ προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. H έρευνα, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2011, αφορά στις κύριες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύεται το Ελληνικό Δημόσιο. Τα αποτελέσματα της, θα συντελέσουν στην κατάρτιση Ευρετηρίου και στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
 
Η έρευνα αγοράς καλύπτει όλο το φάσμα των προϊόντων της αγοράς, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών προμηθεύεται σε μεγαλύτερο ποσοστό το Δημόσιο , έχουν καταρτιστεί εξειδικευμένα ερωτηματολόγια. Αναλυτικά οι κατηγορίες , οι οποίες καλύπτονται είναι οι εξής:
Τρόπος πρόσβασης στα ερωτηματολόγια
Τα ερωτηματολόγια είναι προσβάσιμα μέσω των κεντρικών σελίδων των παρακάτω υπουργείων:
Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής : www.ypeka.gr
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : www.ypes.gr
Υπουργείο Οικονομικών: www.mnec.gr
Υπουργείο Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας: www.ypoian.gr
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.yme.gr
 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 2 κύριες ενότητες:
Γενικές ερωτήσεις
Ερωτήσεις που αφορούν το προϊόν/ υπηρεσία
Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα προϊόντα συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για καθένα από τα προϊόντα αυτά.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00 – 15.00) στο τηλέφωνο 210-6084786 ή μέσω email στη διεύθυνση gpp.marketanalysis@prv.ypeka.gr