ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Συμμετοχή του ΒΕΘ στην 76η ΔΕΘ

Οι επιχειρήσεις-μέλη του Β.Ε.Θ., που θα συμμετέχουν στον ενιαίο χώρο του Επιμελητηρίου με ατομικό stand, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή.
Η πραγματοποίηση της συμμετοχής του Β.Ε.Θ. σε ανεξάρτητο περίπτερο, σε κεντρικό σημείο της ΔΕΘ, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκθετών μελών του καθώς και από τον συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε, παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ [e-mail: public@veth.gov.gr, fax: 2310232667, 2310281635, τηλ.: 2310271708 και 2310241668], αναφέροντας την Επωνυμία της επιχείρησης καθώς και Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υπεύθυνου επικοινωνίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΒΕΘ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ