ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2011
Συμμετοχή του ΒΕΘ στην Διεθνή Έκθεση "INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR – AUTUMN FAIR 2011" , Φιλιππούπολη 26/9-1/10/2011

Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-μελών του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας την πρώτη τους συμμετοχή με το Β.Ε.Θ. με ποσοστό 50% του κόστους συμμετοχής για stand 12 τ.μ., τη δεύτερη & την τρίτη συμμετοχή τους με το Β.Ε.Θ. με ποσοστό 25% του κόστους για stand 12 τ.μ. και για τις συμμετοχές πέρα των τριών, προσφέρεται προνομιακή τιμή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση,να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στοΤμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854μέχρι 18 Ιουλίου 2011προκειμένου να τους σταλεί η φόρμα συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Β.Ε.Θ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ