ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2012
Με επιτόκια από 3,6% έως και 4,5% «τρέχουν» τρεις δράσεις χρηματοδότησης ΜμΕ του ΕΤΕΑΝ
Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2012


Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΤΕΑΝ επενδύσεις που :
•    θα ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο
•    έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
•    αφορούν θεματικό τουρισμό, αφαλάτωση, πράσινες υποδομές, ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, τρόφιμα, ποτά και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πρώτη δράση για επιχειρήσεις που αφορούν Θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Πράσινες Υποδομές & Εφαρμογές χρηματοδοτείται από την Εθνική Τράπεζα, η δεύτερη που αφορά στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων χρηματοδοτείται από την Eurobank και η Τρίτη δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα & Ποτά» δανειοδοτείται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι το ΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει στο ΕΤΕΑΝ 460 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να μοχλευθούν από την τραπεζική αγορά διπλάσια ποσά. Συνολικά με τις τρεις προαναφερόμενες δράσεις αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά δάνεια ύψους 510 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι έχει παραταθεί για το τέλος του 2012 η ισχύς του προγράμματος χορήγησης εγγυήσεων για δάνεια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγκριθεί, με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ, δάνεια ύψους 111 εκατ. ευρώ σε 1.707 επιχειρήσεις.