ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2012
Β.Ε.Θ. : Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2012


Συγκεκριμένα πρόκειται να προμηθευτεί :
                                              
ΠΟΣ.          ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                      ΠΡΟΫΠ. ΑΞΙΑ     ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
3                 Γραφεία με ντουλάπια         388,46                1.165,38
3                 Καρέκλες                          171,71                   515,13
2                 Βιβλιοθήκες                       290,83                  581,66
3                 Καρέκλες επισκεπτών         101,98                  305,94
ΣΥΝΟΛΟ                                                                        2.568,11

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Με βάση τα παραπάνω, καλείστε να προσέλθετε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624, 3ος όροφος, στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, προκειμένου να καταθέσετε γραπτές προσφορές μέχρι 10-2-2012 και ώρα 14:00.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΘ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ