ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2012
Παράταση & τροποποιήσεις για τον παλαιό & νέο επενδυτικό νόμο
Ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2012


Ως προς το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:
1)     Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται στο 70%.
2)     Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
3)     Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
4)     Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
5)     Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του υπουργείου.
6)     Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 σε 20 εκατ. ευρώ στην 4ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το ευρωπαϊκό καθεστώς.
Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:
1)     Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ
2)     Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει
3)     Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν, επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας
4)     Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων
5)     Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων
6)     Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού