ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2013
Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2013 11:49:11


Η Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας Τεχνολογίας προκήρυξε το πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ 2013) .

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν με εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανεπτυγμένη παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ΠΑΒΕΤ 2013 εστιάζεται στους εξής επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς : γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία και βιοτεχνολογία – τρόφιμα, ποτά – ενέργεια – περιβάλλον – χημικές διεργασίες – φαρμακευτικά, καλλυντικά προϊόντα – υλικά – πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και αυτοματισμοί.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες προσωπικού, για όργανα και εξοπλισμό, για αγορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, για έρευνα επί συμβάσει, συμπληρωματικές δαπάνες, αναλώσιμων και άλλων εξόδων, κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν άμεσα με την PLANAE (26510 85030, info@plan.gr και να διαβάσουν στη διεύθυνση http : www.plan.gr/prog-PAVET2013