ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Νέο καθεστώς ασφαλιστικής αντιμετώπισης από ΟΑΕΕ μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ
Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2013 13:22:41


Ερμηνείες και οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιριών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%-5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν. 4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013, παρέχονται με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Όπως αναφέρεται, με την 20/2013 εγκύκλιο κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, σύμφωνα με τις οποίες από 18-4-2013 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του ΔΣ των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Με τη ρύθμιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του ΔΣ των ΑΕ ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης (επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εμπορία ποσοστό 3%), η οποία ίσχυσε από 11-4-2012 με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4072/2012. (Σχ. Εγκύκλιος 54/2012).

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013 καταλαμβάνουν και τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν.4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013. Οι περιπτώσεις αυτές επανεξετάζονται από 18-4-2013 (ημερομηνία ισχύος άρθρου 49 του ν.4144/2013).

Κατόπιν τούτων τα περιφερειακά τμήματα ΟΑΕΕ θα πρέπει να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των μελών ΔΣ ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% , που στο χρονικό διάστημα 11-4-2012 /17-4-2013 δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή διαγράφησαν από την ασφάλισή του και να προβούν στην εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους αναλόγως από 18-4-2013.