ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Διήμερο Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στις 21 και 22 Οκτωβρίου
Ημερομηνία: 8 Ιουλίου 2013 14:28:06


Διήμερο Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και Β2Β συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με το συντονισμό της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, στις 21 και 22 Οκτωβρίου.  
 
Το φόρουμ αποσκοπεί στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, στην προώθηση της επενδυτικής συνεργασίας σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές εμπορικές ή επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν κυρίως το ενδιαφέρον των δυο πλευρών είναι αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τροφίμων, των αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού, των κατασκευών και των δομικών υλικών. Τη διοργάνωση από ελληνικής πλευράς έχουν αναλάβει – από κοινού με την Πρεσβεία μας στην Άγκυρα- η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ενώ από τουρκικής το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης με τη σύμπραξη της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αιγαίου.
 
Η αίτηση συμμετοχής καθώς και ειδικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και μορφές συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς είναι διαθέσιμες επίσης στην ιστοσελίδα http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=tr&mid=111.

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικός προγραμματισμός συναντήσεων αντίστοιχων ελληνικών και τουρικικών επιχειρήσεων,  οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα μέχρι τις 15.07.2013 και να την υποβάλλουν είτε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, είτε στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου, με κοινοποίηση στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα.
 
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και να καταθέτουν τις δηλώσεις συμμετοχής στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , στο fax:2310-232667 και στο e-mail : info@veth.gov.gr.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, αρμόδια κα.Α.Γούτα, τηλ.2310-241383.