ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2013
Εξόφληση τιμολογίων με επιταγή ή μέσω τράπεζας
Ημερομηνία: 10 Ιανουαρίου 2014 11:37:01


Τι ισχύει για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων των πελατών διευκρινίζει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή, όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω από 500 ευρώ ( με Φ.Π.Α.) που θα εκδοθούν από 1/1/2014 θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με επιταγή, είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Δεν επιτρέπεται και η τμηματική καταβολή των επί πιστώσει τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά.

Πλέον  ο πελάτης δεν θα μπορεί να εξοφλεί ένα επί πιστώσει τιμολόγιο άνω των 500 ευρώ, που έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014, με μετρητά και ας δίνει έναντι της αξίας του επί πιστώσει τιμολογίου ( δηλαδή κάτω από 500 ευρώ ανά είσπραξη ) και ας έχουν εκδοθεί δύο ή τρεις αποδείξεις είσπραξης με διαφορετική ημερομηνία. Η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει τιμολογίων, άνω των 500 ευρώ με έκδοση από 1/1/2014, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της εταιρίας, είτε με επιταγή. Την υποχρέωση της τήρησης των ανωτέρω διατάξεων δεν την έχει ο εκδότης του τιμολογίου, δηλαδή η εταιρία, αλλά ο πελάτης, δηλαδή σε αυτόν που εκδίδεται το τιμολόγιο.

Η εταιρία που πουλάει δεν έχει καμιά ευθύνη αν ο πελάτης θέλει να εξοφλήσει τα επί πιστώσει τιμολόγια με έκδοση μετά τις 1/1/2014 απευθείας στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά (έκδοση απόδειξης είσπραξης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 23 του N.4172 / 2013 ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη θεωρείται, κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.