ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού
Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2014 13:04:23


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού τριών βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου – Γ. Ε. ΜΗ. – Υ. Μ. Σ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΒΕΘ, στην οδό Αριστοτέλους 27, στον 3ο όροφο, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταθέσουν γραπτές προσφορές, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014.

Ακολουθεί η ανακοίνωση


prosklisi_ypovolis prosforon