ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και scanner
Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2014 12:14:19


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών scanner για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου – Γ.Ε.Μ.Η. – Υ.Μ.Σ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.800 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ.

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 12 Μαΐου, τις προσφορές τους γραπτώς στο ΒΕΘ, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλους 27.


Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

prosklhsh_ypobolhs_prosforvn