ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2014 11:26:31


To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για ένα έτος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1731 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω.

Με βάση τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτές προσφορές, μπορούν να απευθύνονται στο ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, στον τρίτο όροφο, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι τις 14 Ιουλίου.

prosklhsh_gia_fvtotypiko_xarti