ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2014
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2014 09:24:08


Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεχιστούν οι εγγραφές στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από το εν λόγω πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ενημερωτική επιστολή "όλα τα προγράμματα του πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και όλες τις χώρες της ΕΕ. Το Νεάπολις Πάφου είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ". 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή "το Νέαπολις έχει θέσει ως πρωταρχικούς του στόχους, αφενός τη δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η επένδυση στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία και η παρουσία ακαδημαικού προσωπικού με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το πανεπιστήμιο".

Τα τρέχοντα πτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου Νεάπολις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στους εξής τομείς:

-Διοίκηση Επιχειρήσεων 
-Τραπεζικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά 
-Νομική (κυπριακή και ελληνική κατεύθυνση)
-Αρχιτεκτονική
-Αρχιτεκτονική Τοπίου
-Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων (μοναδικό πρόγραμμα σε Κύπρο και Ελλάδα)
-Ψυχολογία

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα χρόνια εκτός από την αρχιτεκτονική που είναι πενταετές πρόγραμμα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

-Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδικεύσεις 
-Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
-Δημόσοια Διοίκηση, με κατευθύνσεις 
-Ευρωπαική Διακυβέρνηση
-Διεθνές και Ευρωπαικό Οικονομικό Δίκαιο
-Real Estate
-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
-Συμβουλευτική Ψυχολογία
-Ελληνικός Πολιτισμός 
-Θεολογία

Τα μεταπτυχιακά είναι διετή και μονοετή προγράμματα με παρακολουθήσεις συνήθως ένα με δύο σαββατοκύριακά του μήνα. 

Επιπρόσθετα προσφέρονται ειδικά μειωμένα δίδακτρα στους φοιτητές από την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nup.ac.cy/ καθώς και να επικοινωνήσουν για τυχόν ερωτήσεις στο 00357-26843300 ή στο e-mail: info@nup.ac.cy