ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2015
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού δύο βιβλιοθηκών για το ΒΕΘ
Ημερομηνία: 22 Ιανουαρίου 2015 11:28:34


To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού δύο βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του προϋπολογισμού εξόδων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω καλείσθε να προσέλθετε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταθέσετε γραπτές προσφορές, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2015.

Ακολουθεί η πρόσκληση για την υποβολή ενδιαφέροντος και οι προδιαγραφές:
 
prosklhsh_ypobolhs_prosforvn_bibliouhkvn.pdf

sxedia.jpg