ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2015
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ΓΕΜΗ από 1 Μαρτίου
Ημερομηνία: 2 Μαρτίου 2015 13:56:49


To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι από την 01.03.2015 σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014, τον Ν.4314/2014, την ΚΥΑ 79752 και 79760/30.12.2014, για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και για καταχώρηση μεταβολών, οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ, http://www.businessportal.gr/.