ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2016
Δράση του ΒΕΘ για την μεταποιήση ειδικών διατροφικών προϊόντων
Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2016 08:54:43


Ολοκληρώθηκε η δράση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Ενίσχυση της Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών μέσω των Επιμελητήριων και της Ποιοτικής Βελτίωσης Καναλιών Συνεργασίας στον Κλάδο της Μεταποίησης Ειδικών Διατροφικών Προϊόντων», με αριθμό σχεδίου 2015-1-EL01-KA102-013778 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ.

Στη δράση πέραν του ΒΕΘ συμμετείχαν ως εταίροι το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος (ΕΤΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ανδριανούπολης (Edirne Chamber of Commerce and Industry). Η δράση αφορούσε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης μελών του ΒΕΘ σε θέματα που άπτονταν της Μεταποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη και ειδικών προϊόντων για διαβητικούς.

Η δράση έλαβε χώρα στην Ανδριανούπολη της Τουρκίας, από τις 19-2-2016 έως τις 25-2-2016. Με την πραγματοποίηση του προγράμματος επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι:
 
1. Η άνοδος του επίπεδου κατάρτισης των μελών των συμμετεχόντων εταίρων σε ζητήματα ειδικών διατροφικών προϊόντων.

2. Η Προβολή των δυνατοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της επαγγελματικής τους προοπτικής και ενδυνάμωσης. Η προβολή αυτή, επιτεύχθηκε μέσω της ανταλλαγής απόψεων με ομοειδείς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα αλλά και μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών.

3. Η Εξοικείωση με αποτελεσματικές μεθόδους οργάνωσης μιας επιχείρησης και των διαθέσιμων εργαλείων για την παρακολούθηση και ανάπτυξη της.

4. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα μέσα δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής απόψεων

5. Επιχειρηματική Δικτύωση με επιχειρηματίες και φορείς της χώρας αποστολής (Τουρκία) και εύρεση αντίστοιχων ευκαιριών.
 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  ευχαριστεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που είναι ο διαχειριστής του Προγράμματος ERASMUS+ στην Ελλάδα, καθώς και όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή διεξαγωγή του.

Η εξωστρεφής πολιτική του ΒΕΘ θα συνεχιστεί με την επιδίωξη για υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε διάφορα θεματικά πεδία, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερα μέλη μας.