ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2017
Εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής διαμεσολαβητών στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΒΕΘ
Ημερομηνία: 23 Φεβρουαρίου 2017 12:50:00


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) είναι ένα από τα επιμελητήρια, που στηρίζουν, από την αρχή της ύπαρξής τους, το Θεσμό της Διαμεσολάβησης, και είναι εταίρος στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης.

Πρωτοπόρο ως είναι και έχοντας υπόψη του το χρέος της ευθύνης της περαιτέρω διάδοσής του θεσμού, το ΒΕΘ αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία το ήδη υπάρχον Κέντρο Διαμεσολάβησης, τόσο σε ενημερωτικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου αυτού, το ΒΕΘ αποφάσισε να συστήσει ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, στο οποίο θα μπορούν να εγγράφονται Διαμεσολαβητές με τον κάτωθι τρόπο:

1. Όσοι Διαμεσολαβητές επιθυμούν την εγγραφή τους, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προς εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ από 28-02-2017 και για 20 ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 23η Μαρτίου 2017, προσκομίζοντας τον τίτλο πιστοποίησής τους καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα τους στο γραφείο Τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων και υπόψη του κου Δεληχάτσιου.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο γραφείο του ΒΕΘ είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με courier εντός όμως της ως άνω προθεσμίας. Αιτήσεις που θα φθάσουν πέραν της ως άνω προθεσμίας δε θα εξετασθούν παρά μόνο στην περίπτωση που εξαντληθούν οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους αιτούντες, ώστε να επιλεγούν 50 εξ αυτών.

3. Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Μητρώο, συντελείται με την καταβολή εφάπαξ, ενός τέλους εγγραφής 10 ευρώ και την ετήσια συνδρομή αξίας 30ευρώ. Η συνδρομή θα ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και θα ανανεώνεται κάθε έτος, εντός εύλογης προθεσμίας. Κάθε χρόνο το ΒΕΘ θα αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες του για το αν θα χρειάζεται συμπλήρωση ή επέκταση του Μητρώου.

Αν η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εγγραφής περάσει άπραγη, θα υπάρχει δικαίωμα στους επόμενους επιλαχόντες να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.
Οι Διαμεσολαβητές που θα εγγραφούν στο Μητρώο, θα αναλαμβάνουν τις διαμεσολαβήσεις που θα προκύπτουν με σειρά προτεραιότητας εγγραφής και πάντα κυλιόμενα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλ.2 31 0 24 13 83 κατά τις ώρες 09.00 πμ. - 14.00 μμ.

Για να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΒΕΘ πατήστε εδώ.