ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2018
Σήμανση κοσμημάτων και πολύτιμων μετάλλων
Ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2018 14:36:33


Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών [ΦΕΚ 2983/Β’ /2017], το δικαίωμα χρησιμοποίησης των μεταλλικών σφραγίδων με τον κωδικό κατασκευαστή κοσμημάτων και συναφών ειδών από πολύτιμα μέταλλα ανανεώνεται κάθε τρία έτη.
 
Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από την παρ.4 του άρθρου 55 της ενότητας 6.1 «Πολύτιμα Μέταλλα/Κοσμήματα» του κεφαλαίου 6 της με αρ. 91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», το 2018 είναι έτος ανανέωσης όλων των εγκρίσεων χρησιμοποίησης σφραγίδας για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 
Η ανανέωση χορηγείται από το Επιμελητήριο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την προσκόμιση προς επίδειξη των παρακάτω αποδεικτικών στοιχείων της κατασκευαστικής τους δραστηριότητας:

1. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας

2. πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς α’ υλών (πολύτιμα μέταλλα)

3. πρόσφατο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής Ζ’ ημέρας Το Επιμελητήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν την μεταλλική τους σφραγίδα, προκειμένου αυτή να ελέγξει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο υποχρεούται να στείλει την προαναφερόμενη κατάσταση και στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Επισημαίνεται ότι σφραγίδες, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και πρέπει να επιστραφούν άμεσα από τους κατόχους τους στο Επιμελητήριο.
 
Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει διακόψει τη δραστηριότητα της κατασκευής κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα, πρέπει να επιστρέψει τη σφραγίδα, το συντομότερο δυνατόν, στο Επιμελητήριο, για να αποφύγει πιθανές συνέπειες, έτσι όπως προσδιορίζονται από τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. του Β.Ε.Θ. Αριστοτέλους 27 [3ος όροφος] – 546.24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310272502, 2310241158, 2310241668