ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2018
Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες
Ημερομηνία: 29 Νοεμβρίου 2018 12:06:57


Το EarlyWarningGreece (Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ελλάδα) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων σε δυσχέρεια, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την αντίστοιχη διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EASME) της Ευρ. Επιτροπής, και υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΕΑ.

To πρόγραμμα αποσκοπεί αποκλειστικά στη δημιουργία ενός εργαλείου παροχής δωρεάν μέντορινγκ και υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξ αιτίαςτης ύφεσης, της μειωμένης κατανάλωσης, της συσσώρευσης οικονομικών υποχρεώσεων, μείωσης μεριδίου αγοράς και άλλων συναφών δυσκολιών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό άμεσης, εμπιστευτικής και δωρεάν υπηρεσίας μέντορινγκ το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της μικρομεσαίαςεπιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η κρίση, η χρεωκοπία αλλά και η 2η ευκαιρία για μια νέα αρχή. Οι στόχοι της δράσης είναι εναρμονισμένοι με τις επιδιώξεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME, οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας αλλά και της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης και χρεοκοπίας και εξαιτίας αυτού χάνονται πάνω από 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ετησίως.

Ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης πτώχευσης είναι αυτό που φοβούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες περισσότερο όταν πρόκειται να ανοίξουν μια επιχείρηση ενώ παράλληλα των 43% των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ανοίξει επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή αποτύγχανε σε αντίθεση με τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που μόνο το 19% θα αποθαρρυνόταν από την πιθανότητα μιας επιχειρηματικής αποτυχίας. Η εμπειρία από τους φορείς έγκαιρης προειδοποίησης στη Δανία, της TEAM U στη Γερμανία και της Dyzo στο Βέλγιο δείχνουν ότι η ελεύθερη και αμερόληπτη καθοδήγηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο έχει θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο ως προς την αύξηση των πιθανοτήτων να επιβιώσουν και να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αλλά και στην ίδια την κοινωνία.

Στην κατεύθυνση αυτή το «Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση» αξιοποιεί μια σειρά από ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση αλλά και στη διάσωση θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και όσων επιχειρούν σε «δεύτερη ευκαιρία», το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομικών πολιτικών σχετικών με την πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία σε όλη την Ευρώπη.

Το δίκτυο αυτό θα εφαρμόσει μια ενεργητική, προληπτική προσέγγιση για την παροχή βοήθειας προς τους επιχειρηματίες, με τον αποτελεσματικό εντοπισμό και στην συνέχεια την διακριτική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δείχνουν σημάδια κρίσης. Αυτό θα γίνει με την χρήση των ήδη διαθεσίμων μέσων και εργαλείων, αλλά και με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή της παροχής υποστήριξης σε επιχειρήσεις σε κρίση σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα. Τα αποτελέσματα, οι καλές πρακτικές και η αποκτηθείσα εμπειρία θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του προγράμματος σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο έργο είναι η οργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογή στην Ελλάδα. Ο σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου παροχής βοήθειας προς τους επιχειρηματίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κρίσεων, την αδυναμία πληρωμών, την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία.

Δείτε και συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήξη υποστήριξης.