ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2019
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο ΒΕΘ μέσω ΑΣΕΠ
Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2019 09:00:00


H υπ’ αριθ. 3Κ/2019 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 10/11.4.2019 (τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).