ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
ΟΒΣΘ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αναζήτησης δικηγόρου για την ανάθεση έργου
Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2021 16:48:03
Διαδικτυακή εκδήλωση του ΒΕΘ σε συνεργασία με το ICBS
Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2021 10:39:14
Ο ανθρώπινος παράγοντας ως στοιχείο μίας μικρομεσαίας επιχείρησης θα τεθεί στο επίκεντρο διαδικτυακής ημερίδας την Τετάρτη, 9 Ιουνίου.
To ΒΕΘ συμμετέχει στον "Περιφερειακό Μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας"
Ημερομηνία: 9 Μαρτίου 2021 11:00:00
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την απασχόληση, την ανεργία και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
ΒΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορκωτό λογιστή
Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2021 11:00:00
Ποιοι είναι οι όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρα 14.00
Μέχρι 13 Γενάρη η υποβολή ενστάσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην ΠΚΜ”
Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2021 12:35:32
Η υποβολή των ενστάσεων ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Ιανουαρίου.
3 σελίδες: 1, 2, 3
Ανά σελίδα