ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2021 11:41:32


Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Δελτίο Τύπου 01.11.2021 Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.07.2021 συνολικού π/υ 26,2 δις Ευρώ, ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο διάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα πολιτικής. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω Προγράμματα: • Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. Ευρώ) • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 4.161,59 εκατ. Ευρώ) • Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. Ευρώ) • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 εκατ. Ευρώ) • Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. Ευρώ) • Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. Ευρώ) • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. Ευρώ) • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 εκατ. Ευρώ)