ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με Ακρωνύμιο "AGOFFICIENCY"
Ημερομηνία: 30 Δεκεμβρίου 2021 09:03:31


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο : Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the  promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657. Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση.Διευκρινήσεις.