ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΕΘ για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 11:28:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού -Διοικητικός Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:46:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού-Ειδικούς Συνεργάτες πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο "AGROFFICIENCY"
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:38:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 7 Απριλίου 2022 12:20:17
Πρόσκληση στην Ημέρα Δημοσιότητας για τις Επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας, Κυριακή 03.04.2022
Ημερομηνία: 28 Μαρτίου 2022 13:49:39
Δελτίο Τύπου - 3η συνάντηση εργασίας έργου Agrofficiency
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2022 08:47:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Εξοπλισμός γραφείου (πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών) που περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με ακρωνύμιο AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2022 13:28:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου με Ακρωνύμιο "AGOFFICIENCY"
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2022 13:16:38
Ανά σελίδα