ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2022
Ενημερωτική ημερίδα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας -Θεσσαλονίκης -Πειραιά
Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2022 11:29:38
Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΒΕΘ στο πλαίσιο του προγράμματος AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2022 11:00:56
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συμμετοχή του Β.Ε.Θ. στην 86η Δ.Ε.Θ.
Ημερομηνία: 7 Ιουλίου 2022 11:22:26
Ενημερωτική Ημερίδα για Logistics Stakeholders, Παρασκευή 17.06.2022
Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2022 08:09:52
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων καθώς και τη δημιουργία Εγχειριδίου Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΒΕΘ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015
Ημερομηνία: 31 Μαϊου 2022 15:29:55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας προμήθεια Επίπλων γραφείου που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 4.1.1 του έργου AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 19 Μαϊου 2022 10:18:27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΕΘ για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 11:28:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού -Διοικητικός Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο AGROFFICIENCY
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:46:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση έκτακτου προσωπικού-Ειδικούς Συνεργάτες πλήρους απασχόλησης με σύμβαση έργου στο ΒΕΘ στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A "GREECE -BULGARIA 2014-2020" με το ακρωνύμιο "AGROFFICIENCY"
Ημερομηνία: 10 Μαϊου 2022 10:38:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία: 7 Απριλίου 2022 12:20:17
3 σελίδες: 1, 2, 3
Ανά σελίδα